Om extrudering (strängsprutning)

Extrudering, som också kallas för strängsprutning, används för att framställa plastprodukter i sträng.

Detta sker genom att smält plast transporteras genom ett formverktyg med munstycke som ger produkten dess slutgiltiga dimensioner. Därför sker nedkylning med hjälp av vatten eller luft samt kapning i förprogrammerade längder.

Extrudering av rör från DX Plastic

Hela processen sker automatiskt med datoriserad kontroll som möjliggör framställning av enkla till komplexa profiler. Vid bearbetning av flera olika plastkvaliteter talar man om co-extrudering.

Med extrudering som tillverkningsmetod kan man skapa plastprodukter som plastlisterplastskenorplastslangarplaströr & tätningar etc.