Om extrudering (strängsprutning)

Extrudering, som också kallas för strängsprutning, används för att framställa plastprodukter i sträng. Detta sker genom att smält plast transporteras genom ett formverktyg med munstycke som ger produkten dess slutgiltiga dimensioner. Därför sker nedkylning med hjälp av vatten eller luft samt kapning i förprogrammerade längder.

Hela processen sker automatiskt med datoriserad kontroll som möjliggör framställning av enkla till komplexa profiler. Vid bearbetning av flera olika plastkvaliteter talar man om co-extrudering.

Med extrudering som tillverkningsmetod kan man skapa plastprodukter som plastlisterplastskenorplastslangarplaströr & tätningar etc.