Medical

Medical är vårt affärsområde för tillverkning av produkter för användning inom sjukvård.

Vi är underleverantörer åt ett stort antal kunder som vi extruderar, monterar och packar åt i renrum.